Công thức cắt may

 • Video - Hướng dẫn cách may xẻ đầm

  Để các bạn nắm bắt được thêm những kiến thức về may xẻ đầm thân sau. Hôm nay học viện thời trang cao cấp EN - RICH sẽ chia sẻ cho các bạn những video may xẻ đầm . Fom sài gòn các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này. các bạn muốn học cắt may nâng cao về thời trang nữ công sở cao cấp  hãy liên hệ với chúng tôi địa chỉ số 11 ngõ 394 đường cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội ĐT 0982 810 286 
 • Video - Hướng dẫn mổ túi 1 cơi

  Để các bạn nắm bắt được thêm những kiến về mổ túi áo sao cho đẹp . Hôm nay học viện thời trang cao cấp EN - RICH sẽ chia sẻ cho các bạn những video dạy các bạn mổ túi áo. Fom sài gòn các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này. các bạn muốn học cắt may nâng cao về thời trang nữ hãy liên hệ với chúng tôi địa chỉ số 11 ngõ 394 đường cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội ĐT 0982 810 286 
 • Video - Dạy cắt tay áo vest nam

  Để các bạn nắm bắt được thêm những kiến thức cắt may tay áo vest nam cao cấp. Hôm nay học viện thời trang cao cấp EN - RICH sẽ chia sẻ cho các bạn những video dạy cắt may tay áo vest nam dáng tay sòa. Fom sài gòn các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này. các bạn muốn học cắt may nâng cao về áo vest nam hãy liên hệ với chúng tôi địa chỉ số 11 ngõ 394 đường cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội ĐT 0982 810 286 
 • Video - Dạy cắt may quần tây nữ ( nâng cao )

  Để các bạn nắm bắt được thêm những kiến thức cắt may quần tây nữ. Hôm nay học viện thời trang cao cấp EN - RICH sẽ chia sẻ cho các bạn những video dạy cắt may quần tây nữ. Fom sài gòn các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này. các bạn muốn học cắt may nâng cao về quần tây nữ hãy liên hệ với chúng tôi địa chỉ số 11 ngõ 394 đường cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội ĐT 0982 810 286 
 • Video - Dạy cắt may Chân váy Sòe A

  Để các bạn nắm bắt được thêm những kiến thức cắt may chân váy sèo A. Hôm nay học viện thời trang cao cấp EN - RICH sẽ chia sẻ cho các bạn những video dạy cắt may chân váy sòe A. Fom sài gòn các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này. các bạn muốn học cắt may nâng cao về chân váy hãy liên hệ với chúng tôi địa chỉ số 11 ngõ 394 đường cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội ĐT 0982 810 286 
 • Video - Dạy may chân cổ lá cổ áo sơ mi nữ

  Để các bạn nắm bắt được thêm những kiến thức may chân cổ lá cổ áo sơ mi nữ căn bản sao cho đẹp . Hôm nay học viện thời trang cao cấp EN - RICH sẽ chia sẻ cho các bạn những video cách may chân cổ lá cổ áo sơ mi nữ. Theo cách may của Fom sài gòn các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này. các bạn muốn học cắt may nâng cao về các kỹ thuật may hãy liên hệ với chúng tôi địa chỉ số 11 ngõ 394 đường cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội ĐT 0982 810 286 
 • Video - Dạy cắt may quần nữ ( cơ bản )

  Để các bạn nắm bắt được thêm những kiến thức cắt may quần tây nữ căn bản. Hôm nay học viện thời trang cao cấp EN - RICH sẽ chia sẻ cho các bạn những video dạy cắt may quần nữ. Fom sài gòn các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này. các bạn muốn học cắt may nâng cao về quần nữ hãy liên hệ với chúng tôi địa chỉ số 11 ngõ 394 đường cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội ĐT 0982 810 286 
 • Video - Dạy cắt may áo thun

  Để các bạn nắm bắt được thêm những kiến thức cắt may áo sơ mi thun. Hôm nay học viện thời trang cao cấp EN - RICH sẽ chia sẻ cho các bạn những video dạy cắt may áo sơ mi nữ thun . Fom sài gòn các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này. các bạn muốn học cắt may nâng cao về áo thun hãy liên hệ với chúng tôi địa chỉ số 11 ngõ 394 đường cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội ĐT 0982 810 286 
 • Video- Dạy cắt may áo sơ mi nữ ( ly nách)

  Để các bạn nắm bắt được thêm những kiến thức cắt may ao sơ mi nữ ( có ly nách ). Hôm nay học viện thời trang cao cấp EN - RICH sẽ chia sẻ cho các bạn những video dạy cắt may áo sơ mi nữ cao cấp. Fom sài gòn các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này. các bạn muốn học cắt may áo sơ mi nữ nâng cao về quần nam hãy liên hệ với chúng tôi địa chỉ số 11 ngõ 394 đường cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội ĐT 0982 810 286 
 • Video - Dạy cắt may áo vest bảy mảnh cơ bản

  Để các bạn nắm bắt được thêm những kiến thức cắt may áo vest nữ bảy mảnh. Hôm nay học viện thời trang cao cấp EN - RICH sẽ chia sẻ cho các bạn những video dạy cắt may áo vest nữ. Fom sài gòn các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết này. các bạn muốn học cắt may áo vest nữ nâng cao về quần nam hãy liên hệ với chúng tôi địa chỉ số 11 ngõ 394 đường cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội ĐT 0982 810 286 

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next »